prasmė

prasmė
prasmė̃ sf. (4) 1. vidinis loginis turinys: Skiriamieji ženklai padeda geriau suprasti sakinio prasmę KlK12,46. „Cienos“ prasmei išreikšti, be jokios abejonės, yra žodis kainà (= káina) K.Būg. Žiūrime tų pasakymų prasmės J.Jabl. Žodžio prasmė liečia jo turinį, žodžio reikšmė – jo apimtį FT. Šitų žodžių prasmė̃ neaiški 177. Čia turime jau nebe gramatikos, bet logikos (prasmės) veiksnį J.Jabl. Daugelio patarlių ir priežodžių mintis reiškiama perkeltinės prasmės vaizdais bei įvaizdžiais . Sąvoką „karjera“ mes daugiau įpratę vartoti neigiama prasme sp. Deminutyvų terminas čia suprantamas plačiąja prasme KlK12,47. Jie nebuvo istorikai šiuolaikine šio žodžio prasme KlK12,47. Gal buvo aiškiau ir daugiau žodžių pasakyta, bet tokia prasme J.Jabl(Žem). Visiškai naują prasmę lietuvių poezijoje tuo metu įgavo patriotiniai motyvai . 2. A1884,301 tikslas, paskirtis, pagrindas: Moralės klausimas literatūroje – tai gyvenimo prasmės klausimas . Gyvenimas vis buvo be prasmės, kaip žiauri bedugnė V.Krėv. Ar čia buvo prasmė̃s taip daryti? J.Jabl. Nėra prasmės su tavimi ginčytis . Nedaug man teko arti, bet giliai pajaučiau šio darbo grožį ir prasmę . Metai žmogui auga ne be prasmės – jie reikalauja gyvenimo atmainos .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • prasmė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Subjektyvus reikšmės, ko nors reikšmingo išgyvenimas. Skiriamos dvi reikšmės sąvokos: 1) veiksmų ar daiktų objektyvus vertingumas (reikšmė siaurąja prasme); 2) subjektyvus ko nors reikšmingo individui… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • prasmė — prasmė̃ dkt. Sãkinio prasmė̃s suvoki̇̀mas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prasmė — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. meaning vok. Sinn, m rus. смысл, m pranc. sens, m …   Fizikos terminų žodynas

  • fizikinė prasmė — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. physical meaning vok. physikalischer Sinn, m rus. физический смысл, m pranc. sens physique, m; signification physique, f …   Fizikos terminų žodynas

  • prasmegėlis — prasmẽgėlis, ė smob. (1) 1. kas buvo prasmegęs: Svečiai išvydo išlendant iš po grindų prasmegėlę lovą rš. 2. prk. gaišuolis: Toks prasmẽgėlis, kad jį kelmai! Kur nueina, te ir prasmenga, prapuola! Krs. 3. prk. kas mažas, menkas: Tėvai koki… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Sinn — prasmė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Subjektyvus reikšmės, ko nors reikšmingo išgyvenimas. Skiriamos dvi reikšmės sąvokos: 1) veiksmų ar daiktų objektyvus vertingumas (reikšmė siaurąja prasme); 2) subjektyvus ko nors reikšmingo individui …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • sense — prasmė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Subjektyvus reikšmės, ko nors reikšmingo išgyvenimas. Skiriamos dvi reikšmės sąvokos: 1) veiksmų ar daiktų objektyvus vertingumas (reikšmė siaurąja prasme); 2) subjektyvus ko nors reikšmingo individui …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • смысл — prasmė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Subjektyvus reikšmės, ko nors reikšmingo išgyvenimas. Skiriamos dvi reikšmės sąvokos: 1) veiksmų ar daiktų objektyvus vertingumas (reikšmė siaurąja prasme); 2) subjektyvus ko nors reikšmingo individui …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • prasmeiginti — tr. pradurti: Su plieniniu smeigtu gali į strypą skyles prasmeiginti Klp. smeiginti; įsmeiginti; prasmeiginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasmeginti — prasmẽginti caus. 1 prasmegti 1: Tas dvaras buvo žemėse prasmegintas Lnkv. smeginti; įsmeginti; persismeginti; prasmeginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”